Rettigheter og plikter

Som lærling skal du ha både arbeidsavtale og lærekontrakt.
Arbeidsavtalen regulerer dine rettigheter og plikter som arbeidstaker.
Lærekontrakten regulere dine rettigheter og plikter i opplæringen.


Du har plikt til å delta aktivt for å nå læreplanens mål, og delta i planlegging og vurdering av ditt eget læringsarbeid.
Du skal være med å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold i lærebedriften.