Oppfølging

OLKWEB er tilpasset slik at faglig leder enkelt kan følge opp sine lærlinger.

  • Læreplanen med de kompetansemålene som er satt for faget.
  • Egenvurdering for lærlingen.
  • Oppbygging av egne vurderingskriterier.
  • Enkel gjennomføring av halvårssamtaler.
  • Arkiv for vurderinger gjennom lærlingperioden.
  • Måling av progresjon underveis i lærlingtiden.