Stikkord: NAANG3—-

Anleggsgartnerfaget

Som anleggsgartner er du med på å bygge utomhusanlegg, og du kan og drifte og vedlikeholde disse anleggene. Utomhusanlegg kan være alt fra veianlegg, torg, parker, skolegårder og lekeplasser, til små og store grøntanlegg for privatkunder, eller rundt offentlige bygninger. Industriområder, idrettsanlegg og kirkegårder kan også være aktuelle anleggsplasser, samt tilrettelegging av rekreasjonsområder ute i naturen.