Stikkord: TPBOR3—-

Boreoperatørfaget

Boreoperatørfaget er utgangspunkt for all virksomhet knyttet til petroleumsindustrien. Faget skal bidra til å dekke samfunnets behov for effektiv og sikker utvinning av olje- og gassfelt. Videre skal faget bidra til utvikling av kompetanse innen leteboring, produksjon og vedlikehold av produksjons- og injeksjonsbrønner. Arbeidet foregår under kritiske og krevende forhold og stiller krav til helse og funksjonsdyktighet. Faget skal bidra til å ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen utvikler helhetsforståelse, praktiske ferdigheter og faglig innsikt knyttet til boring og ferdigstilling av en brønn. Videre skal opplæringen fremme evne faglig utvikling og til å ta i bruk ny teknologi. Opplæringen skal også bidra til å utvikle den enkeltes evne til å ta beslutninger og til nøyaktighet og ansvarlighet i arbeidet.

Opplæringen skal legge til rette for variert trening i bruk og vedlikehold av overflateutstyr og nedihullsutstyr med vekt på sikkerhet og ytelse. Videre skal opplæringen legge til rette for erfaringsutveksling og samarbeid på tvers av faggrupper i et internasjonalt miljø. Opplæringen skal legge vekt på miljøbevissthet, sikkerhetsforståelse og kjennskap til norske og internasjonale standarder og retningslinjer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er bore- og vedlikeholdsoperatør.