Stikkord: TPISM3—-

Industrisømfaget

Industrisaumfaget skal leggje grunnlaget for yrkesutøving innan industriell saumproduksjon og framstilling av innovative og tradisjonsrike produkt. Faget skal medverke til å utvikle fagarbeidarar med kompetanse til å møte ein industri i utvikling. Vidare skal faget vere med på å sikre krav til helse, miljø, tryggleik og kvalitet.

Opplæringa skal medverke til at lærlingen utviklar kunnskap om avanserte prosessar, ny teknologi og nye råvarer. Vidare skal opplæringa fremme fagleg utvikling og fleksibilitet. Opplæringa skal også fremme evna til å ta sjølvstendige avgjerder og evna til å samarbeide med andre.

Opplæringa i industrisaumfaget skal leggje til rette for variert arbeid med utstyr, samanføyingsteknikkar og styringsverktøy. Opplæringa skal gi trening i planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av utført arbeid. Vidare skal opplæring leggje til rette for fagleg utviklings- og forbetringsarbeid og fremme forståing for effektiv og rasjonell produksjon.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er industrisyar.