Stikkord: TPLAB3—-

Laboratoriefaget

Laboratoriefaget utdanner faglaboranter innen forskning, produksjon, diagnostikk, rettsmedisin, matsikkerhet, helse og miljø. Faget skal fremme faglaborantens profesjonelle rolle i industrielle arbeidsmiljøer, medisinske laboratorier og forskningslaboratorier. Videre skal faget bidra til å ivareta høye krav til kvalitet, sikkerhet og sporbarhet.

Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler kunnskap om prøvetaking, forståelse for produksjonsprosessen og kompetanse i kjemi og laboratorieteknikker. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle kompetanse i planlegging, kontroll, kvalitetssikring og dokumentasjon. Opplæringen skal også bidra til å utvikle lærlingens evne til nøyaktighet og varsomhet i arbeidet. Videre skal opplæringen fremme utvikling av faglig innsikt og kommunikasjonsevne.

Opplæringen skal legge til rette for trening i analysemetoder og bruk og vedlikehold av utstyr. Nasjonale og internasjonale standarder og retningslinjer skal stå sentralt i opplæringen. Videre skal opplæringen legge til rette for arbeid med metodeforståelse, produktutvikling og prosessoptimalisering. Opplæringen skal fremme respekt for mennesker og miljø. Fagetikk skal også være en del av opplæringen. Opplæringen skal forberede lærlingen til et yrke med høy endrings- og omstillingstakt.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er faglaborant.