Stikkord: TPPOM3—-

Polymerkomposittfaget

Polymerkomposittfaget dekker stadig flere områder gjennom produksjon av kompositter til båter, bildeler, strukturer til fly og romfart, kraftindustri og primærnæringer. Faget skal bidra til å utvikle kompetente fagarbeidere som utvikler og framstiller produkter med høy kvalitet, stor styrke, lav vekt og minimal miljøbelastning. Materialene og prosessene stiller høye krav til helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen skal bidra til at lærlingen opparbeider seg faglig innsikt og praktiske ferdigheter i utviklingen av plastmaterialer, produkter og produksjonsmetoder. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle evne til effektivitet, selvstendighet og kvalitetsbevissthet.

Opplæringen skal legge til rette for praktisk arbeid med alle ledd i produksjonen, fra råvare til produkt. Videre skal opplæringen legge til rette for materialteknisk og produksjonsteknisk innsikt og fremme evne til fleksibilitet og faglig utvikling. Arbeid i tråd med krav til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet skal også inngå i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i polymerkompositt.