Stikkord: TPTSR3—-

Tekstilrensfaget

Tekstilrensfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen rens og vedlikehold av alle typer tekstiler. Faget skal bidra til å forlenge tekstilers levetid ved i størst mulig grad å opprettholde deres bruksegenskaper og utseende. Faget skal også bidra til å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet innen tekstilrens.

Opplæringen skal legge grunnlag for tekstilkunnskap og innsikt i ulike behandlingsprosesser. Videre skal opplæringen bidra til at lærlingen får innsikt i alt fra mottak og sortering av tekstiler til sluttkontroll og utlevering. Opplæringen skal også fremme lærlingens evne til å velge behandlingsmetoder, ta selvstendige beslutninger og kommunisere med kunder.

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen utvikler forståelse for drift og lønnsomhet i et renseri. Sikkerhetsforståelse og miljøbevissthet skal inngå i opplæringen. Videre skal opplæringen legge til rette for deltakelse og kunnskapsutvikling i et faglig fellesskap. Samarbeid med kollegaer og andre faggrupper skal inngå i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er tekstilrenser.