Med øye for fremtiden

Som lærling har du rettigheter, men også noen plikter som forventes av deg som arbeidstaker.