Opplæringskontor

Opplæringskontoret bistår deg som lærling og lærebedrift, som sørger for at gjennomføring og oppmelding av fagprøve skjer.