Aluminiumskonstruksjonsfaget

Aluminiumskonstruksjonsfaget utøves i skipsindustri, offshore og landbasert industri og følger nasjonale og internasjonale standarder og normer. Faget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen forming og sammenføying av plater, rør og profiler av aluminium til større komponenter og konstruksjoner. Samfunnet stiller krav om bærekraftig utnyttelse av ressurser i industrien. Faget skal bidra til gjenvinning av aluminium brukt i konstruksjoner og komponenter. Videre skal faget legge vekt på helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler kunnskap om sammenføyingsmetoder, konstruksjon av komponenter og større konstruksjoner i aluminium. Videre skal opplæringen bidra til utvikling av evne til fleksibilitet, samarbeid og selvstendig arbeid og fremme en helhetsforståelse for faget.

Opplæringen skal legge til rette for praktisk og variert arbeid med materialer, prosesser og metoder. Videre skal opplæringen legge til rette for faglig utvikling, erfaringsutveksling og anvendelse av ny teknologi. Sikkerhetsforståelse og kvalitetssystemer skal inngå i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev. Yrkestittel er aluminiumskonstruktør.

Tekonologifag.no

Hva vil du bli?

Gå inn på teknologifag.no for å finne yrket som passer for deg.
Her finner du også mange fine intervjuer av lærlinger som allerede har valgt.

TEKNOLOGIFAG.NO

Finn lærebedrifter

Finner du et fag eller yrke du kunne tenkt deg å prøve, lønner det seg å være frempå. Se oversikt over godkjente lærebedrifter i ditt område

LÆREBEDRIFTER

Søke læreplass!

LES MER