Industriell overflatebehandler

Industriell overflatebehandling skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen klargjøring, forbehandling, sprøytebelegging, kvalitetskontroll og emballering for transport av komponenter og produkter. Faget skal bidra til funksjonsforbedring, økt levetid og miljøtilpasning av produkter. Faget skal gjøre lærlingen skikket til å håndtere kjemikalier forsvarlig, også med henblikk på reduksjon av utslipp til avløp og luft.

Opplæringen skal bidra til å utvikle lærlingens ferdigheter i beleggsprosesser med pulver- og våtlakkering, med behandling i kjemiske og elektrolyttiske bad og metallsmelte og med sprøyting av metall og keramer. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle lærlingens evne til å styre og overvåke forbehandlings- og renseprosesser. Opplæringen i faget skal fremme lærlingens evne til å arbeide kvalitets- og miljøbevisst etter tegninger, spesifikasjoner, standarder og prosedyrer. Tverrfaglig tenking og samarbeid med andre faggrupper skal inngå i opplæringen.

Opplæringen skal legge til rette for variert trening i ulike metoder for overflatebehandling på stasjonære anlegg. Prosess- og produktkontroll ved hjelp av målinger og analyser inngår i opplæringen. Helse, miljø og sikkerhet skal stå sentralt. Utvikling av lojale og stolte fagarbeidere med respekt for mennesker, råvarer og utstyr er også viktig i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er industriell overflatebehandler.

Tekonologifag.no

Hva vil du bli?

Gå inn på teknologifag.no for å finne yrket som passer for deg.
Her finner du også mange fine intervjuer av lærlinger som allerede har valgt.

TEKNOLOGIFAG.NO

Finn lærebedrifter

Finner du et fag eller yrke du kunne tenkt deg å prøve, lønner det seg å være frempå. Se oversikt over godkjente lærebedrifter i ditt område

LÆREBEDRIFTER

Søke læreplass!

LES MER