Vaskerifaget

Vaskerifaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen renhold og vedlikehold av alle typer tekstiler. Faget skal bidra til å redusere risikoen for spredning av smitte og forlenge tekstilers levetid ved i størst mulig grad å opprettholde deres bruksegenskaper og utseende. Videre skal faget bidra til å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen skal legge grunnlag for å utvikle en helhetlig forståelse for prosessen fra mottakshåndtering, vask og etterbehandling til sluttkontroll og utlevering av tekstiler. Videre skal opplæringen fremme lærlingens evne til kritisk vurdering av prosesser og produkter og til å identifisere og behandle avvik. Opplæringen skal også fremme forståelsen for personlig hygiene og allergi- og smittevern.

Opplæringen skal legge til rette for praktisk oppgaveløsing, selvstendig og sammen med andre. Videre skal opplæringen legge til rette for deltakelse og kunnskapsutvikling i et faglig fellesskap. Opplæringen skal også fremme forståelse for tilstøtende fagområder. Arbeid i tråd med retningslinjer for behandling av tekstiler skal inngå i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er vaskerioperatør.

Tekonologifag.no

Hva vil du bli?

Gå inn på teknologifag.no for å finne yrket som passer for deg.
Her finner du også mange fine intervjuer av lærlinger som allerede har valgt.

TEKNOLOGIFAG.NO

Finn lærebedrifter

Finner du et fag eller yrke du kunne tenkt deg å prøve, lønner det seg å være frempå. Se oversikt over godkjente lærebedrifter i ditt område

LÆREBEDRIFTER

Søke læreplass!

LES MER