Forfatter: Vilde Heggem Iversen

Karrieredager 2022

7. og 8. september deltok OTEK Nordmøre og Romsdal på Karrieredagene i Molde. 10.klassingene fra skolene i regionen deltok og fikk teste teknologifag.no inspiratoren, prate med oss om karrieremuligheter og hvor spennende teknologi- og industrifag (TIF) er. En vellykket dag!

Vi prøver også å nå ungdommene i sosiale medier. Du kan derfor følge oss på Instagram.

Anleggsgartnerfaget

Som anleggsgartner er du med på å bygge utomhusanlegg, og du kan og drifte og vedlikeholde disse anleggene. Utomhusanlegg kan være alt fra veianlegg, torg, parker, skolegårder og lekeplasser, til små og store grøntanlegg for privatkunder, eller rundt offentlige bygninger. Industriområder, idrettsanlegg og kirkegårder kan også være aktuelle anleggsplasser, samt tilrettelegging av rekreasjonsområder ute i naturen.