Styret OTEK Sunnmøre

Medlemsbedriftene velger styret for OTEK Sunnmøre på sitt årlige årsmøte.
Styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer fra medlemsbedriftene. I tillegg kan representanter fra Fylkeskommunen, Utdanningsavdelinga være observatør på styremøte og årsmøte.

Styret året 2021-2022:
Nestleder: Nils Solevåg (Optimar AS)
Styremedlem: Steinar Reppe (Rørtek AS)
Styremedlem: Brynjar Hatlegjerde (Sibelco Nordic AS)
Styremedlem: Johnny Kaald (Sperre Industri AS)
Varamedlem: Peder Myklebust (Maritime Partner AS)
Varamedlem: Sindre Drønnen (Vegsund Slip AS)