Stikkord: promo

Er du klar for en ny utfordring?

Hörmann er en av flere bedrifter som er klar til å ta i mot lærlinger!
Bedriften er godkjent i industrimøntørfaget som er ett av 27 fag med utspring i
VG2 Industriteknologi.


Hörmann Norge har 140 ansatte og vårt hovedkontor- og lager ligger i Kristiansand. I tillegg har vi avdelingskontorer i Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim og Tromsø, samt et nettverk av forhandlere over hele landet.

Ledige læreplasser finner du på siden Lærebedrifter

Klikk for å se deres montører i aksjon

Åpen skole Skogmo

Tross utfordrende kjøreforhold etter stort snøfall, var det stort oppmøte til åpen skole på Skogmo. Mange som besøkte vår stand der de fikk vite om mulighetene innenfor TEK fagene.

Jentene på TEK linjen anbefaler Skogmo, de trives godt og lærer mye.

Simen med stilige briller og Tobias synes pneumatikk er utfordrende og gøy

Qmatec Drilling AS i Åmot satser nå 105 millioner

ÅMOT: Qmatec Drilling AS i Åmot satser nå 105 millioner kroner på et nytt bygg, 36 meter bredt og 120 meter langt. Høyden er likevel det viktigste.

Jarle Pedersen

Hjørnesteinsbedriften, antakelig den mest betydningsfulle i Vinje og regionen, har vokst ut av dagens lokaler – etter en rekke påbygninger de siste 50 årene.

En av de viktigste oppdateringene i det nye bygget vil være en ny kran. Dagens kran har en kapasitet på kun fire tonn, den nye kan løfte 30 tonn.

Qmatec Drilling har produsert borerigger siden 1966, da selskapet het Nemek. I dag spesialiserer bedriften seg på å bygge rigger som primært brukes til vannboring, energiboring og fundamentering, enten det skal bores vertikalt eller horisontalt.

Onsdag var det kakefest i produksjonslokalene – da var det 100 prosent klart at finansieringen av nybygget var i orden. Innovasjon Norge har gitt 45 millioner i diverse lån og tilskudd, mens Vinje kommune har kjøpt aksjer i Qmatecs eiendomsselskap til en verdi av 25 millioner kroner. Resten finansieres gjennom egne midler og ytterligere banklån.

Formidabel vekst

Det er Kjell Arne Grønås som er hovedeieren i Qmatec Drilling – han sitter i dag på 83,5 prosent av aksjene. Sammen med daglig leder Tor Olav Kyrkjebø har han lagt en plan på at de nye produksjonslokalene skal stå ferdig i løpet av første kvartal 2025.

– Prosjektet har en totalramme på 105 millioner kroner. Hovedproduktet vårt er boremaskiner for entreprenørbransjen, men vi leverer også maskiner til fundamentering av jernbaner. I Norge og Sverige har vi også service og ettermarkedet på maskinene, sier Grønås.

Grønås sier Qmatec de siste årene har opplevd en formidabel vekst, i snitt 15 til 20 prosent hvert år. Dagens lokaler og påbygg begynner å bli upraktiske og for små.

– Alt blir bare større og større ettersom vi utvikler oss og kommer inn på markeder i utlandet. Vi produserer i dag utstyr som veier 60 tonn, mens krankapasiteten vår er på fire tonn. Det betyr at vi i dag må jobbe litt tungvint for å få dette til. I tillegg er maksimal takhøyde åtte meter, mens noen boremaskiner er 12 meter høye – inntrukket. Det betyr at vi må montere maskinene ute for å ferdigstille dem, sier Kyrkjebø.

Det nye bygget blir 36 meter bredt, 120 meter langt (4320 kvadratmeter grunnflate) og vil ha varierende takhøyde, men 15 meter på det maksimale. I tillegg blir det tre etasjer med kontorer og møterom. Vinteren 2025/2026 kan altså alt av monteringsarbeid skje innendørs.

Boreriggene som produseres på Åmot varierer i pris etter formål og størrelse, men koster vanligvis mellom tre og 10 millioner kroner per stykk.

Kan bli 70 ansatte

Det gamle bygget til Qmatec skal leies ut seksjonsvis til andre bedrifter som har plassbehov når Qmatec flytter ut. Det er et stort behov for tilgjengelige bedriftslokaler i Vest-Telemark.

Opparbeidelsen av tomta der nybygget skal stå er allerede i full gang, og ligger mellom 500 og 600 meter i luftlinje fra dagens hovedsete.

– I dag har vi 45–46 årsverk ansatt i Qmatec, en økning på rundt 15 årsverk de siste fem årene. Omsetningen har økt fra 60 millioner kroner til 160 millioner i 2023. Dette er hovedårsaken til at vi bygger nytt. Vi har rett og slett møtt veggen i dagens lokaler. Vi ser for oss at vi skal kunne øke produksjonskapasiteten to til tre ganger dagens i de nye lokalene, sier Kyrkjebø.

– Vi jobber aktivt med å komme inn i nye markeder i utlandet – England er et sted vi har lagt ned mye ressurser i – slik at vi er forberedt på å ta ut veksten når det nye produksjonslokalet står ferdig, sier Grønås.

– Da vi dimensjonerte nybygget tok vi høyde for at vi på sikt kan bli 70 ansatte, sier Kyrkjebø.

Mer effektive

I dag lagrer Qmatec råvarene sine «litt her og litt der», fordelt på en rekke lager. Det gjør at man mister litt kontroll over hva man har og ikke har av deler. Selskapet har ifølge eget arkiv over 40 000 deler de må ha oversikt over.

– Det er den interne logistikken som kommer til å bli den store effektiviseringen for Qmatecs del. Teller man kvadratmeter på det gamle og det nye bygget er det ikke så stor forskjell, men logistikken blir helt annerledes.

– Vi kommer til å få en vanvittig mer effektiv produksjon, sier Grønås.

– Hva slags ansatte trenger dere fremover?

– I dag har vi ansatt lakkerere, sveisere, platearbeidere, industrimekanikere, anleggsmekanikere, bilmekanikere, automatikere, elektrikere og maskiningeniører. Det unike her er at vi stort sett har alle under ett tak. I utlandet er denne type produksjon mer spredt, sier Kyrkjebø.

Grunnen til at man har egne lakkerere er at Qmatec tilbyr å male maskinene i kjøperens egne firmafarger. Det er det ikke så mange som gjør.

– Det vi er mest kjent for i markedet er likevel kort leveringstid. Vi ligger på rundt halve leveringstiden til våre konkurrenter. Dette skjer fordi vi har kompetansearbeidsplasser og fagarbeidere, sier Grønås.

Han sier Qmatec også satser mye på lærlinger. De siste tre årene har de hatt inne mellom tre og fem lærlinger i året.

Både Grønås og Kyrkjebø skryter av Vinje kommune og hvordan byggesaken og aksjekjøpet har blitt gjennomført.

– Næringssjefen har gjort en fantastisk jobb for å legge ting til rette. Rådmannen har fulgt opp og teknisk etat har jobbet kvelder og helger for å bli à jour i prosessen. Ordføreren har stått på og både formannskap og kommunestyre har banket ting igjennom og vært positive. Dette er helt unikt i kommunal sammenheng, spør du meg, sier Grønås.

Skolekonkurranse Gauldal VGS

Entusiastisk gjeng fra VG 2 Industriteknologi på Gauldal VGS som kjempet om å kvalifisere seg til Skole NM 2022.

De konkurrerte i Industrimekanikerfaget, manuell maskinering og sveisefaget.

Fra ventre bak i sveisefaget: Eine Losen Moholt, Manuell maskinering: Ole Johnny Staverløkk og Øystein Enlid
Fra venstre foran i industrimekanikerfaget: Mia Bolland Samdahl, Ola Henrik Woldmo Antonsen og Arne Wagnild.

Her er gjengen samlet etter premiedryss med lærer Øystein Talsnes og dommer for anledningen Idar Størseth.

Først i Norge med Truck -og liftmekanikerfaget?

Vår medlemsbedrift Høyde Teknikk AS har vært med i arbeidsgruppen som har utformet det nye faget «Truck -og liftmekanikerfaget» og den er nå godkjent sentralt.

Bedriften var tidlig ute med å søke godkjenning som lærebedrift og har nå tegnet første lærekontrakt med en av sine faste ansatte. Han er tiltenkt å være faglig leder etterhvert, og da er det lærerikt å ha vært igjennom som lærling selv.

Til neste år er det ønskelig å få motivert ungdom som har vært igjennom skoleløpet til å søke læreplass i dette nye faget.

At Høyde Teknikk AS er første bedrift med både godkjenning og lærekontrakt i Agder er helt sikkert, og da sannsynlig også først ute nasjonalt.

Truck- og liftmekanikeren må kunne arbeide planmessig, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du må kunne kommunisere med kunder og kolleger. Du bør ha teknisk innsikt, gode fagkunnskaper og godt håndlag.

Arbeidsgruppen

Sentrale arbeidsoppgaver

Truck- og liftmekanikeren vedlikeholder og reparerer trucker og personlifter. Du jobber med:

  • søk og avdekking av feil og mangler på truck og lift
  • bruk av digitale styringer for motorikk og hydraulikk
  • vedlikehold på truck og lift
  • vedlikehold og reparasjon på blant annet bremsesystemer, understell, løftemekanismer og batteri og ladesystem
  • vedlikehold av dekk, felger og hjulutrusting 
  • feilsøking, reparasjon og vedlikehold på selvkjørende, fjernstyrte og robotiserte maskiner
  • arbeidsrapporter

Å løfte ufaglærte ansatte til fagbrev

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Norsk Industri tilbyr digitale eksamensforberedende kurs innen flere fagområder.

Kursene inneholder interaktive moduler og innsendingsoppgaver, og kandidatene velger selv når de vil starte og hvilket tempo de vil gjennomføre i.

Idar Størseth fra Opplæringskontoret for teknologifag Sør i Trøndelag (OTEK) bruker læremidlene mot både lærlinger og praksiskandidater.

– OTEK Sør i Trøndelag bruker e-læringsverktøyet aktivt opp mot våre lærlinger og praksiskandidater. Det er viktig at lærlingene får en grunnleggende forståelse i aktuelle tema i hvert fag. E-læringsverktøyet gir et godt utgangspunkt for å fordype seg videre når de skal praktisere i bedriften. Har brukt temaene i produksjonsteknikkfaget mye i undervisning til praksiskandidater og lærlinger, og det gir dem god kunnskap og teknikker for å kunne ta gode valg og jobbe smartere i bedriften, sier han.

Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen.

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

Høyteknologisk presisjon innen platearbeid

Sør Stål har spesialisert seg på platebearbeiding, med hovedvekt på skjæring, stansing og knekking. De klipper, knekker, stanser, laserskjærer og vannskjærer plater i ulike typer materialer. I tillegg har de en avdeling for sammenstilling, sveising og rørbearbeiding. Typiske materialer de jobber med er ulike typer stål og metaller som aluminium, men de bearbeider også tre, fliser, plast og gummi.

Bedriften tar imot lærlinger i CNC maskineringsfaget og platearbeiderfaget.

Sør-Stål AS er lokalisert på Mjåvann industriområde, mellom Kristiansand og Søgne. Produksjonen utføres i et vel tilrettelagt miljø for å drive med høyteknologisk presisjon innen platebearbeiding. Kombinasjonen av effektive maskiner og deres dyktige medarbeidere gjør at bedriften fremstår som en allsidig kvalitetsleverandør til norsk industri.

Bli bedre kjent med bedriften her: http://www.sor-staal.no

Plasterprodusenten i Vennesla

Norgesplaster har en bred produktportefølje som omfatter et bredt spekter av førstehjelpsutstyr og sportsmedisinske produkter. Med deres høye fokus på produktutvikling gjør dette dem til en ledende totalleverandør innen sårbehandling, førstehjelp og sportsmedisin, spesielt for det nordiske markedet. Samtidig utgjør eksportmarkedet en stadig større del av deres egenproduksjon.

Sammen med OTEK Agder har bedriften lærlinger i produksjonsteknikkfaget og Laboratoriefaget.

Norgesplaster AS er et av selskapene som var tidligst ute med å innføre et kvalitetssystem som sikrer biokompatibiliteten for hudprodukter. 

Organisasjon, produksjonsprosesser, sporbarhet og identifikasjonssystemer samt CE merking er inkludert i deres kvalitetsprosedyrer. Dette er systemer som bedriftens lærlinger vil lære mye om i læretiden, enten du jobber i laboratoriet eller i produksjonen.

Norgesplaster teller i dag nærmere 70 ansatte, og er en solid og godt fundamentert bedrift med langsiktige eiere, nemlig Orkla. Det er gjort betydelige investeringer de siste årene i lokaler og produksjonsutstyr, og bedriften fremstår moderne og godt utrustet for å møte fremtidens utfordringer.

Bli bedre kjent med bedriften her: https://norgesplaster.no

Robotene kommer!

Jackon er et familieeid industrikonsern med hovedkontor i Fredrikstad og avdeling i blant annet Søgne. De er en av Europas ledende produsenter av isolasjon, byggesystemer, samt spesialprodukter og emballasje i ekspandert og ekstrudert polystyren og ekspandert polypropylen til byggebransjen og annen industri. 

Jackon tar sin del av ansvaret og er en del av lærlingeordningen. Her kan du som lærling i produksjonsteknikkfaget hilse på både roboter og hyggelige ansatte. Produksjonen er topp moderne med masse spennende industriell teknologi. Bedriften ligger på Linnegrøvann, midt i hjertet av Søgne. 


Jackon ble grunnlagt i 1956 og kan vise til en historie preget av sunn forretningsutvikling og kontinuerlig vekst. Deres slogan «Committed since 1956» uttrykker en sterk forpliktelse til en bærekraftig virksomhet.

Bli bedre kjent med bedriften her: https://www.jackon.no