Stikkord: seksjon

Om oss

OTEK Sunnmøre er et felles kontor som flere industribedrifter startet for å kvalitetssikre opplæring i bedrift, rekruttering av fagarbeidere og voksenopplæring i bedrift. OTEK Sunnmøre koordinerer og tilrettelegger informasjon til ungdom, foreldre, skoler og andre angående utdanning og yrke.

Om oss

OTEK Telemark er et felles kontor som flere industribedrifter startet for å kvalitetssikre opplæring i bedrift, rekruttering av fagarbeidere og voksenopplæring i bedrift. OTEK Telemark koordinerer og tilrettelegger informasjon til ungdom, foreldre, skoler og andre angående utdanning og yrke.

Om oss

OTEK Sør i Trøndelag er et opplæringskontor som kvalitetssikre fagopplæring i bedrifter innen Teknologifagene. Vi jobber også med rekruttering og formidling av både ungdom og lærebedrifter til fagene våre.

Vi eies av medlemsbedriftene som velger et styre bestående av fem medlemmer og to varamedlemmer. I tillegg kan representanter fra Fylkeskommunen v/Utdanningsavdelinga være observatør på styremøter og årsmøte. Det velges også en representant fra lærlingene på årsmøtet.

OTEK Sør i Trøndelag koordinerer og tilrettelegger også fagopplæring for voksne