Stikkord: seksjon

Om OTEK Sunnmøre

Opplæringskontoret Tekniske fag er et samarbeids- og serviceorgan som flere bedrifter startet for å ivareta bedriftenes behov for rekruttering av fagarbeidere, lærlingordningen og voksenopplæring.

OTEK Sunnmøre koordinerer og tilrettelegger informasjonsarbeid rettet mot elever, ungdom, foreldre, lærere og andre angående fagopplæring, utdanning og yrke.

Opplæringskontoret samarbeider med medlemsbedriftene med oppgaver som:

  • Kvalitetsikring av opplæring i bedrift.
  • Rekruttering av lærlinger til medlemsbedriftene.

Lærekontrakt blir inngått mellom lærlingen og opplæringskontoret.
Opplæringskontoret fungerer som en godkjent lærebedrift med ansvar for lærlingene på vegne av medlemsbedriftene.

Med lærekontrakt i et opplæringskontor, er lærlingen godt sikra på veien frem til fag/svennebrev.

Har du interesse for tekniske og mekaniske fag, ta kontakt med oss.

Om oss

OTEK Telemark er et felles kontor som flere industribedrifter startet for å kvalitetssikre opplæring i bedrift, rekruttering av fagarbeidere og voksenopplæring i bedrift. OTEK Telemark koordinerer og tilrettelegger informasjon til ungdom, foreldre, skoler og andre angående utdanning og yrke.

Om oss

OTEK Sør i Trøndelag er et opplæringskontor som kvalitetssikre fagopplæring i bedrifter innen Teknologifagene. Vi jobber også med rekruttering og formidling av både ungdom og lærebedrifter til fagene våre.

Vi eies av medlemsbedriftene som velger et styre bestående av fem medlemmer og to varamedlemmer. I tillegg kan representanter fra Fylkeskommunen v/Utdanningsavdelinga være observatør på styremøter og årsmøte. Det velges også en representant fra lærlingene på årsmøtet.

OTEK Sør i Trøndelag koordinerer og tilrettelegger også fagopplæring for voksne