Kategori: Artikkel

Offshore & onshore i Eiken

Eiken Mekaniske Verksted er lokalisert i Eiken i indre Agder og produserer utstyr både til offshore installasjoner og landbasert industri. National Oilwell Varco og kraftstasjoner er deres største samarbeidspartnere.

Bedriften har i alle år vært flinke til å ta imot nye lærlinger fra skolen og gi dem en sjanse til å utdanne seg til å bli flinke fagarbeidere. Fagene det er mulig å bli lærling i ved Eiken Mekaniske Verksted er Industrimekaniker, platearbeider, industrirørlegger, industrimaler og CNC maskineringsfaget.

Eiken Mekaniske Verksted består av fire moderne produksjonsenheter, med et samlet areal på 4000 kvadratmeter.

De utfører alt innen:

• Strukturell design, produksjon, metallarbeid og sveising

• Maskinering, avanserte rotasjons- og fresingsoppgaver med en topp moderne maskinpark

• Installasjon og elektriske, hydrauliske og mekaniske enheter

• Overflatebehandling, sandblåsing, spesialmaling og industriell maling

• Testutstyr, hydraulikk, mekatronikk og elektronikk

Bildet viser en grind rensker, denne fjerner/rensker vanninntaket i demninger. Den blir designet og bygget hos Eiken Mekaniske Verksted.

Vil du vite mer om Energos Equipment AS: https://eikenmek.no/nb/hjem/

Hils på Kristiansands største industri lærebedrift

Nikkelverket er det største nikkelraffineriet i den vestlige verden og eksporterer 100% av produksjonen, som primært består av nikkel, kobber og kobolt. Med omkring 50 produktvarianter eksporterer de til markeder verden. Karakteristisk for alle produktene er høy kvalitet og renhetsgraden i ferdigmetallene er blant de høyeste i verden.

Glencore har alltid satt fagarbeideren i fokus.

Hvert år tar de imot nye lærlinger fra skolen og utdanner dem i sine respektive fag. Mulighetene i denne bedriften er store med tanke på faglig utvikling og videre utdanning som f.eks et fagbrev nummer to. 

Fagene bedriften har lærlinger i er:

 • Automatiseringsfaget
 • CNC Maskineringsfaget
 • Industrimalerfaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Industrirørleggerfaget
 • Kjemiprosessfaget
 • Laboratoriefaget
 • Logistikkfaget
 • Plastmekanikerfaget
 • Platearbeiderfaget
 • Polymerkomposittfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Sveisefaget

Alle lærlingene blir fulgt godt opp av bedriftens HR-Opplæringsleder, Geir Mjåland og OTEK Agder.

Les mer om bedriften her: https://www.nikkelverk.no/no

Vil du være med å lage en Windy båt?

Da er kanskje Gyli Plast bedriften for deg.

Bedriften tar hvert år imot lærlinger og utdanner dem i produksjonsteknikkfaget.

Her blir du godt kjent med CNC styrte maskiner og vakuumforming. Bedriften leverer også sine produkter til bl.a. Volvo og andre kjente produsenter.

Gyli Plast A/S er Norges største og blant Skandinavias ledende produsenter innen vakuumforming av termoplaster. De produserer skreddersydde spesialprodukter i termoplast til industri og andre formål. Eksportandelen er betydelig og økende.

Bedriften ble etablert i 1972 og er i privat eie. Beliggenheten 20 km vest for Kristiansand helt syd i Norge gir god kommunikasjon mot Skandinavia og resten av kontinentet.

Gyli Plast er utstyrt med moderne og effektivt produksjonsutstyr og kompetente medarbeidere som kan løse de fleste utfordringer markedet krever

Bli bedre kjent med bedriften her: https://gyli.no

Hva finnes inne i betongen?

Jo, der finnes det stål, masse stål!

Kamstål Sør er en av OTEK Agder sine medlemsbedrifter som prefabrikkerer kamstål ved hjelp av CNC maskiner og dyktige ansatte.

Bedriften gir alle sine ansatte muligheten til å ta fagbrev i Produksjonsteknikkfaget da de mener økt faglig kompetanse er viktig i en kompleks og krevende bransje. 

På bildet ser du en CNC styrt Syntax maskin som bøyer to lengder kamstål.

Kamstål AS produserer kapp, bøyler og prefabrikkerte produkter med markedets mest moderne maskiner. Maskinparkener datastyrt og fullintegrert i deres forretningssystem for produksjonsstyring, ordre, lager og faktura. Deres dyktig og sertifiserte sveisemedarbeidere produserer større og mindre prefabrikkerte løsninger, dette gjøres primært med ikke-lastbærende sveising.

Bli bedre kjent med Kamstål Sør: www.kamstal.no

Hvor blir det av søppelet?

Det spørsmålet kan mange av OTEK Agder sine lærlinger svare på.

Returkraft AS holder til utenfor Kristiansand og driver et energigjenvinningsanlegg som ble satt i drift i 2010. Anlegget mottar og energi gjenvinner restavfall fra husholdninger og bedrifter i hele regionen. Farlig avfall mottas fra hele landet. Årlig håndteres 130 000 tonn restavfall og spesialavfall.

Returkraft tar et stort ansvar for fremtidens fagfolk og har til enhver tid mellom 2 og 6 lærlinger i bedriften.

Fagene det utdannes i er Kjemiprosessfaget, Industrimekanikerfaget og Industrirørleggerfaget.

Ønsker du å bli bedre kjent med Returkraft kan du lese mer om dem her: www.returkraft.no

Kompetanseløft hos Hydro Vigeland

Aluminiums raffineriet Hydro Vigeland som startet opp på Vigeland i 1908 har alltid hatt fokus på å utdanne fremtidens fagarbeidere. 

Metallraffineriet på Vigeland er en ledende produsent av høyraffinert aluminium med 99,99 prosent renhet, som brukes i LCD-skjermer, datamaskiner, mobiltelefoner og nettbrett.
Sammen med OTEK Agder og Fagbrev på jobb ordningen blir det nå tilrettelagt for at de som har vært ansatt i bedriften en stund kan ta fagbrev. Fagene det utdannes i er Kjemiprosessfaget og Produksjonsteknikkfaget. Bedriften og de ansatte legger stor vekt på at et fagbrev gir økt faglig kompetanse i en bedrift og i et marked hvor det stilles store krav til kvalitet.

Hydro Vigeland har også fokus på å løfte frem de unge som kommer fra skolen og gi dem en mulighet

Kjell Håland Otek Agder

Hydro Vigeland har også fokus på å løfte frem de unge som kommer fra skolen.
Gjennom YFF (Yrkesfaglig fordypning) får elever mulighet til å prøve yrket, og vise seg frem før de eventuelt søker læreplass, og hver år tar bedriften imot nye håpefulle lærlinger som får mulighet til å realisere sitt fagbrev.

BLI MED Å UTDANNE FREMTIDENS FAGARBEIDERE TIL INDUSTRIEN PÅ AGDER

Ta kontakt med oss i Opplæringskontoret for industrifagene på Agder (OTEK AGDER) for mer info.
Vi hjelper nye lærebedrifter og våre allerede eksisterende medlemsbedrifter med inntak av lærlinger,  lærekontrakter ansatte, fagbrev på jobb, praksiskandidater m.m.

Ring oss for en uformell prat!

Enorm pågang av voksne som ønsker fagbrev

Opplæringskontoret for Teknologifag i Agder (OTEK Agder) har stor pågang av voksne arbeidstakere i våre medlemsbedrifter som ønsker å synliggjøre sin kompetanse med et fagbrev.

En av bedriftene som nå legger til rette for et stort kompetanseløft er KITRON AS, som har tilhold på Staubø i østre del av Agder. Bedriften har gjort store investeringer i automatisering og robotisering, og faget Produksjonsteknikk passer svært godt inn i deres produksjon.


Over 50 ansatte i bedriften har ønske om å ta et fagbrev i produksjonsteknikkfaget. Mange av dem har lang fartstid i bedriften og mye erfaring fra produksjonslinja. Allikevel er det mye som må trenes på for å være klar til å gjennomføre fagprøve. OTEK Agder og bedriften samarbeider tett for å legge til rette for god opplæring, og kartlegging av kandidatene er allerede i gang for å kunne skreddersy opplæringsløp for den enkelte. 

Spesielt er det fokus på ordningen Fagbrev på jobb. Denne ordningen er opprettet for at voksne arbeidstakere skal få enda bedre muligheter til å formalisere sin kompetanse – nær sagt uansett bakgrunn. Med god hjelp og veiledning fra opplæringskontoret og fylkeskommunen blir gjennomføring av opplæringen trygg og forutsigbar for kandidatene. Fagbrev på jobb leder til et fullverdig fagbrev, akkurat som for andre lærlinger.

Ny medlemsbedrift hos OTEK

Salaks AS er et helintegrert lakseoppdrettsselskap hjemmehørende i Salangen kommune i Troms fylke. Selskapet ble grunnlagt i 1985 og eies lokalt. Salaks AS har i dag fem matfiskkonsesjoner, og er tildelt en grønn konsesjon. Selskapet har åtte lokaliteter for produksjon av matfisk, lokalisert i Salangen, Lavangen, Harstad, Sørreisa og Dyrøy kommune. Salaks AS har også eget slakteri i Rotvik i Salangen kommune. Selskapet har i dag ca. 75 ansatte, og en samlet produksjon som utgjør nær 9000 tonn per år.

https://www.salaks.no/salaks-as

Jenter i industrien

Etter 2 år i lære tok Ane sitt første fagbrev som Industrimekaniker ved Finnfjord AS. Det var i 2018. Hun fikk tilbud om jobb i bedriften og fikk en avtale om å begynne i lære for å ta fagbrev nr 2, i Industrirørleggerfaget. Ble gravid, fikk ei jente, tok fødselspermisjon, kom tilbake, tok resten av læretida og avla fagprøve nr to i år. Det står det respekt av!

Finnfjord AS