Kategori: Artikkel

Mohammed Jaly er lærling i Industrimekanikerfaget på Finnfjord AS

– Hvorfor ville du ta fagbrev som Industrimekaniker, Jaly?

– Jeg hadde bakgrunn fra faget fra hjemlandet mitt, Sudan. Og jeg trives veldig godt i dette faget etter å ha vært lærling i litt over 1 år.

Hvordan opplever du det å være lærling?

– Jeg kommer inn i arbeidslivet og får erfaring fra de andre fagarbeiderne jeg jobber sammen med.

Finnfjord AS

Rekruttering og formidling 2021

OTEK Opplæringskontoret for teknologifag sør i Trøndelag ønsker derfor å se på muligheter for å tilrettelegge på digitale plattformer, slik at god og nyttig informasjon kommer ut til elevene.

Det vil si at det blir speed date med elevene på teams, hvor elevene får øvd seg på å frem-

snakke seg selv i en relativt formell situasjon, slik at de er best mulig skikket til å søke læreplass.

Vi ønsker også å tilrettelegge for et digitalt forum med et knippe bedrifter som står til disposisjon for å svare på spørsmål fra elevene. Samt at lærebedrift kan komme med viktig informasjon

Læreplassplakaten vil vi fortsette med. Dette er en plakat der det står navn på bedrift, og hvilket fag de har ledig læreplass i. Plakatene vil bli hengt opp på videreskolene i Trondheim, slik at elevene selv kan se mulighetene og forberede seg på å kunne sende søknad til lærebedrift.

Norskundervisning for fremmedspråklige lærlinger

Vi ser også at fremmedspråklige har vanskelig for å følge med i undervisningen på våre kurs og dermed stryker på testene.

OTEK har derfor startet et prøveprosjekt for å fremme språket til disse lærlingene.

Det er veldig praktisk rettet mot læreplaner, faguttrykk og tegningsforståelse.

Vi har nå startet med fire lærlinger, alle disse har samme læreplan. Dette er en skikkelig motivert gjeng.  

Dette blir nok å finne veien mens vi går, og evaluere etter at vi har gjennomført undervisningen på 32 timer.

Håper vi kan bidra sånn at bedriftene våre kan satse på fremmedspråklige lærlinger, for flinke til å jobbe, det er de!

Nye lokaler

Vi tok over nye lokaler i Østre Rosten 84 f den 1. desember.

Hele desember og deler av januar har gått med til oppussing og resultatet ble virkelig bra. Når korona-situasjonen bedrer seg ønsker vi lærlinger, faglig ledere og samarbeidspartnere velkommen. Vi ønsker oss et gryende liv i våre lokaler og jobber for å øke aktiviteten på kurs og møter.