Forfatter: Ingunn

Etiske Retningslinjer

Etikk er læren om hva som er rett eller galt. Etikk gir deg regler og viser hva som kan hjelpe deg til å velge hva som er det rette å gjøre i ulike situasjoner. De etiske retningslinjene kan gi tips om hvordan du skal oppføre deg i tjenestesammenheng eller behandle en sak hvor noen du kjenner er involvert.

Styret har utarbeidet etiske retningslinjer som gjelder for ansatte og tillitsvalgte i OTEK Sør i Trøndelag.

Personlig opptreden

 • Ansatte og tillitsvalgte skal opptre slik at vi fremmer likestilling og likeverd.
 • Det er nulltoleranse mot mobbing og trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet.
 • Det er uakseptabelt å møte på jobb påvirket av enhver form for rusmidler, og det er viktig å vise måtehold når vi deltar på kurs, konferanser og andre arbeidsrelaterte anledninger.
 • Lov om behandling av personopplysninger skal følges av alle. Sensitive dokumenter skal håndteres og oppbevares slik at informasjonen ikke kommer på avveie.

Interessekonflikter, taushetsplikt og lojalitet

 • Vi ønsker en åpen ytringskultur. Dette er viktig for arbeidsmiljøet og den enkeltes trygghet og trivsel.
 • Vær spesielt oppmerksom hvis noen du står nær har interesser i en sak du jobber med. Dette gjelder også hvis du har ansvar for innkjøp. I et slikt tilfelle bør du sjekke din habilitet før kontrakt inngås.

Etiske retningslinjer for innkjøp og handel

 • Vårt overordnede mål er at innkjøp av varer og tjenester fortrinnsvis skal skje gjennom virksomheter som har tariffestede lønns- og arbeidsvilkår. Våre leverandører skal behandles slik vi selv ønsker å bli behandlet.
 • Bærekraft skal være et viktig kriterium ved innkjøp ved at vi gjennom våre innkjøp tar ansvar for påvirkning på samfunnet og miljøet.

Gaver, andre økonomiske fordeler og antikorrupsjon

 • Vi skal ikke bruke vår stilling/verv til å skaffe oss selv eller andre uberettigede fordeler
 • Du må ta klar avstand fra alle former for korrupsjon eller bestikkelser.

Varsling av kritikkverdige forhold

 • Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, brudd på interne regler eller brudd på etiske normer.
 • Vi har plikt til å varsle om kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare.

Læretid i utlandet

E-Rasmus+ er et EU prosjekt der lærlinger kan ta deler av læretiden sin i utlandet. Utplasseringsperioden vil skje i løpet av 2. læreår og passer for lærlinger som ligger godt ant i forhold til opplæringsløpet. Dette er en unik mulighet til å lære om kulturen i arbeidslivet i et annet land samtidig som du vil lære mye om deg selv gjennom å måtte stå på egne bein i et nytt land med et nytt språk. Litt språkopplæring inngår i opplegget.

Ta kontakt med idar@otek.no for nærmere informasjon og søknad

40 ledige læreplasser

I skrivende stund har OTEK sør i Trøndelag 40 ledige læreplasser i flere fag. Vi ønsker å komme i kontakt med ungdom som ønsker seg en karriere innen TEKNOLOGIFAGENE. Det er fint om du har fullført vg1 og vg2 men det er ikke viktig hvilket utdanningsprogram du kommer i fra, vi tilpasser opplæringen etter den kompetansen du har.

Ta kontakt med:

e-post: ingunn@otek.no. eller tlf: 92 42 16 63

YRKESFAGDAGEN 2022

Lørdag 18. juni gikk årets Yrkesfagdag av stabelen på Trondheim Torg. Byens befolkning fikk teste ut mange forskjellige yrkesfag. OTEK deltok med sin nye stand og frontet www.teknologifag.no for å rett fokus rundt behovet for kompetanse innen våre fag i årene framover. De som besøkte oss fikk prøve å sveise på vår sveisesimulator og det vanket briller og powebank i premier, men TEKOLOGIFAG brandet godt synlig.

Vegard Harm og Morten Hegseth lagget en fin ramme rundt dagen som konferansierer.

Vår medlemsbedrift laget en fin film om dagen som du se ved å trykke på liken https://vimeo.com/723124817/0ff7f671cd

Vårens vakreste eventyr

Da er årets formidling godt i gang. OTEK sør i Trøndelag har ca 70 ledige læreplasser fordelt på mange fag. Ta kontakt med

ingunn@otek.no om du ønsker læreplass innen medie- og it-fag

idar@størseth.no om du ønsker læreplass innen teknologi- og kjemi/prosessfag

anders@røhmen.no om du ønsker læreplass innen våre El-fag

Underveis i opplæringen skal du dokumentere i OlkWeb som er et elektronisk verktøy for lærlinger. Dette blir et viktig verktøy for å få en oversikt over hva du har lært og hva du skal lære framover. Arbeidet med å dokumentere vil også forberede deg til fagprøven.

Skolekonkurranse Gauldal VGS

Entusiastisk gjeng fra VG 2 Industriteknologi på Gauldal VGS som kjempet om å kvalifisere seg til Skole NM 2022.

De konkurrerte i Industrimekanikerfaget, manuell maskinering og sveisefaget.

Fra ventre bak i sveisefaget: Eine Losen Moholt, Manuell maskinering: Ole Johnny Staverløkk og Øystein Enlid
Fra venstre foran i industrimekanikerfaget: Mia Bolland Samdahl, Ola Henrik Woldmo Antonsen og Arne Wagnild.

Her er gjengen samlet etter premiedryss med lærer Øystein Talsnes og dommer for anledningen Idar Størseth.

Karrieredager i Størenhallen for ungdomsskoler i Gauldalen

Fra Melhus i nord til Oppdal i sør

Ruben og Jon Anders, lærlinger ved Trondheim Stål, er gode ambassadører for sine fag.

Jon Anders styrer saglinja på Inntre Kjeldstad som produksjonsteknikker og Ruben er platearbeider hos Trondheim Stål.

Ca 350 ungdommer var innom alle standene til bedriftene i løpet av dagen. Det var mange spennende fag å velge mellom som gir ungdommen en god start på valget av en karrieren.