Stikkord: styret

Styret for OTEK Telemark

Medlemsbedriftene velger styret for OTEK Telemark på sitt årlige årsmøte.
Styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer fra medlemsbedriftene. I tillegg kan representanter fra Fylkeskommunen, Utdanningsavdelinga være observatør på styremøte og årsmøte.

Styret året 2022-2023:
Styreleder:  Kjetil R. Andersen (ABB Electrification Norway AS)
Styremedlem: Ørjan Moe (EFD Induction AS)
Styremedlem: Bjørnar Heimholt (Bandak AS)
Styremedlem:  Knut Lofthus (Moland Mekaniske AS)
Styremedlem:  Jon-Henrik Enggravslia (Spot AS)
Varamedlem: Hilde Merethe Borgan (REC Solar AS)
Varamedlem: Ole Øyvind Ingebrigtsen (Trosvik Industrier AS)
Varamedlem: Yngve Jensen (Agility Subsea Fabrication AS)
Varamedlem: Tomas Bringe (Ulefos AS)
Varamedlem:  Nina Paulsen (Ekstrand Verksted)
                         

Styret for OTEK Sunnmøre

Medlemsbedriftene velger styret for OTEK Sunnmøre på sitt årlige årsmøte.
Styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer fra medlemsbedriftene. I tillegg kan representanter fra Fylkeskommunen, Utdanningsavdelinga være observatør på styremøte og årsmøte.

Styret året 2021-2022

Styreleder – Brynjar Hatlegjerde – Sibelco AS
Nestleder – Nils Solevåg – Optimar AS

Styremedlemmer
Maren Bringsvor – Vegsund Slip AS
Johnny Kaald – Sperre Airpower AS
Haris Taslidza – MMC First Process AS

Varamedlemmer
Lidvar Giskødegård – AS Spilka Industri
Siril Thoresen – Lextor AS

Kurs

Alle våre lærlinger har en kurspott på kr. 20 000 som disponeres i løpet av læretiden. Lærlinger kan melde seg på kurs vi arrangere i våre lokaler, eller de kan i samråd med sin faglig leder melde seg på andre aktuelle kurs. Ansatte får også delta mot en liten kursavgift, hvis dert er ledig plass.

Ledige læreplasser

Ikke fått læreplass enda? Vi har fortsatt mange ledige læreplasser til høsten. Du finner en oversikt under lærebedrifter i menyen, eller ta kontakt med oss.

Styret for OTEK Midt og Sør-Troms

Medlemsbedriftene velger styret for OTEK Midt og Sør-Troms på sitt årlige årsmøte.
Styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer fra medlemsbedriftene. I tillegg kan representanter fra Fylkeskommunen, Utdanningsavdelinga være observatør på styremøte og årsmøte.

Styret året 2021-2022:
Styreleder: Per Einar Storhaug (Hamek)
Styremedlem: Even Nilsen (Cargill)
Styremedlem: Bjørn Ivar Eliseussen (Felleskjøpet)
Vara: Tore Reiersen (Nortura)
Vara: Terje Johnsen (Tema AS)

Styret for OTEK Agder

Medlemsbedriftene velger styret for OTEK Agder på sitt årlige årsmøte.
Styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer fra medlemsbedriftene. I tillegg kan representanter fra Fylkeskommunen, Utdanningsavdelinga være observatør på styremøte og årsmøte.

Styret året 2022-2023:


Styreleder: Hilde Evensen (KSMV AS)
Styremedlem: Alexander Andersen (Industri og Energi)
Styremedlem: Lena Andreassen (FIVEN Norge AS)
Styremedlem: Anne Betzy  Engestøl  (Berry Packaging Norway AS)
Styremedlem: Geir Mjåland (Glencore Nikkelverk AS)
Styremedlem: Ghodratollah (Mano) Golshan  (ELKEM / REC Solar)
Styremedlem: Morten Njåstad (Agder Energi)
Styremedlem: Anne Karin Mosaker (AS Nymo)

Varamedlem:  Elizabeth Meidel (Morrow Batteries)

Styrets sekretær: Frank Robert Dahl (OTEK Agder)