Stikkord: styret

Styret for OTEK Telemark

Medlemsbedriftene velger styret for OTEK Telemark på sitt årlige årsmøte.
Styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer fra medlemsbedriftene. I tillegg kan representanter fra Fylkeskommunen, Utdanningsavdelinga være observatør på styremøte og årsmøte.

Styret året 2022-2023:
Styreleder:  Kjetil R. Andersen (ABB Electrification Norway AS)
Styremedlem: Vidar Aas (ENRX AS)
Styremedlem: Bjørnar Heimholt (Bandak AS)
Styremedlem:  Knut Lofthus (DM Energy AS Fyresdal)
Styremedlem:  Jon-Henrik Enggravslia (Spot AS)
Varamedlem: Hilde Merethe Borgan (REC Solar AS)
Varamedlem: Ole Øyvind Ingebretsen (Trosvik Industrier AS)
Varamedlem: Yngve Jensen ( Moreld Agility AS)
Varamedlem: Tomas Bringe (Ulefos AS)
Varamedlem:  Nina Paulsen (Ekstrand Verksted)
                         

Styret for OTEK Sunnmøre

Medlemsbedriftene velger styret for OTEK Sunnmøre på sitt årlige årsmøte.
Styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer fra medlemsbedriftene. I tillegg kan representanter fra Fylkeskommunen, Utdanningsavdelinga være observatør på styremøte og årsmøte.

Styret året 2023-2024

Styreleder – Maren Fjørtoft Bringsvor – Vegsund Slip AS
Nestleder – Lidvar Giskeødegård – Spilka Industri AS

Styremedlemmer
Haris Taslidza – MMC First Process AS
Elise Gjermundrød – Fiskerstrand Verft AS
Rikard Myklebust – Rørtek AS

Varamedlemmer
Johnny Kaald – Sperre Air Power AS
Nina Tomren – Nordvest Miljø AS

Valgkomité

Freddy Bakkene – Vegsund Slip AS

Revisor

BDO AS

Kurs

Alle våre lærlinger har en kurspott på kr. 20 000 som disponeres i løpet av læretiden. Lærlinger kan melde seg på kurs vi arrangere i våre lokaler, eller de kan i samråd med sin faglig leder melde seg på andre aktuelle kurs. Ansatte får også delta mot en liten kursavgift, hvis dert er ledig plass.

Ledige læreplasser

Ikke fått læreplass enda? Vi har fortsatt mange ledige læreplasser til høsten. Du finner en oversikt under lærebedrifter i menyen, eller ta kontakt med oss.

Styret for OTEK Nord

Medlemsbedriftene velger styret for OTEK Midt og Sør-Troms på sitt årlige årsmøte.
Styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer fra medlemsbedriftene. I tillegg kan representanter fra Fylkeskommunen, Utdanningsavdelinga være observatør på styremøte og årsmøte.

Styret året 2023-2024:
Styreleder: Per Einar Storhaug (Hamek)
Styremedlem: Even Nilsen (Cargill/Ewos)
Styremedlem: Tore Reiersen (Nortura)
Vara: Lars-Gøran Nikolaisen, (Salmar InnovaNor)
Vara: Tommy Kristiansen (Finnfjord AS)

Styret for OTEK Agder

Medlemsbedriftene velger styret for OTEK Agder på sitt årlige årsmøte.
Styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer fra medlemsbedriftene. I tillegg kan representanter fra Fylkeskommunen, Utdanningsavdelinga være observatør på styremøte og årsmøte.

Styret året 2023-2024:

Styreleder: Hilde Evensen (KSMV AS)
Styremedlem: Espen Evensen (Industri og Energi)
Styremedlem: Lena Andreassen (FIVEN Norge AS)
Styremedlem: Geir Mjåland (Glencore Nikkelverk AS)
Styremedlem:  Elizabeth Meidel (Morrow Batteries)
Styremedlem: Ghodratollah (Mano) Golshan  (ELKEM / REC Solar)
Styremedlem: Morten Njåstad (Agder Energi)
Styremedlem: Anne Karin Mosaker (AS Nymo)

Varamedlem: Stian Nygren (Berry Packaging Norway AS)