Forfatter: Joey

Er du klar for en ny utfordring?

Hörmann er en av flere bedrifter som er klar til å ta i mot lærlinger!
Bedriften er godkjent i industrimøntørfaget som er ett av 27 fag med utspring i
VG2 Industriteknologi.


Hörmann Norge har 140 ansatte og vårt hovedkontor- og lager ligger i Kristiansand. I tillegg har vi avdelingskontorer i Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim og Tromsø, samt et nettverk av forhandlere over hele landet.

Ledige læreplasser finner du på siden Lærebedrifter

Klikk for å se deres montører i aksjon

Årets Lærebedrift

OTEK Agder gratulerer vår medlemsbedrift GE Healthcare AS Lindesnes med velfortjent heder som Årets lærebedrift i Agder 2022!

Juryens begrunnelse:

GE HealthCare AS Lindesnes er med sine over 30 lærlinger en stor, viktig og engasjert lærebedrift.

De har i mange år på alle plan innenfor opplæring vært en stor bidragsyter. Hvert år tar de inn flere nye lærlinger i ulike fag.

GE HealthCare Lindesnes har gjennom et godt samarbeid med videregående skoler i regionen bidratt til at flere av elevene får utplassering og trening i et eller flere fag.

Gjennom LEIDA – nettverket har bedriften for pliktet seg til å bidra til at flere unge som har falt utenfor har kunnet fullført en planlagt opplæring.

Bedriftens ansatte er i tillegg bidragsytere i prøvenemndsarbeid og styrer i opplæringskontor.

Opplæringsleder Svein Conrad Øydneskleiv tok imot prisen på vegne av bedriften.

Prosjektleder Det store Samspillet Aina Hermansen og prosjektleder LEIDA Hege Lønning deltok også

Sørlandet får «Gigafactory», i Arendal!

Morrow er godt i rute med å realisere deres «Gigafactory» i slutten av 2024, byggingen av pilotfabrikken er allerede i gang. Fabrikken vil da kunne levere batterier til over 700 000 el biler årlig. Antall ansatte er estimert til i overkant av 2 000, hvorav mange av disse vil være lærlinger under utdanning innen ulike fagretninger.

Bedriften tar selvfølgelig sin del av ansvaret og er med i lærlingeordningen. De ønsker å satse på fagarbeideren og har et stort fokus på å heie frem deg som er ung og lovende! Dette vil være en flott mulighet for deg som ønsker deg inn i industrien og til et selskap som har stort fokus på teknologi, bærekraft og utvikling.

Her ligger alt til rette med tanke på faglig utvikling og det å være en del av noe nytt og spennende! 

Noen av fagene som vil være aktuelle er:

 • Kjemiprosessfaget
 • Laboratoriefaget
 • Logistikkfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Automatiseringsfaget
 • CNC Maskineringsfaget

Les mer om bedriften her: https://www.morrowbatteries.com

Vil du jobbe med solceller og belysning?

BTG ble etablert i 2015 og holder til på Birkeland i Agder. Selskapet utvikler, produserer og leverer soldrevne løsninger tilpasset nordiske forhold med kalde og mørke vintre. De første soldrevne belysningsløsningene tilpasset nordiske forhold ble utviklet og installert i 2016/2017 i samarbeid med Kristiansand kommune og Innovasjon Norge.

Siden oppstart har de levert til kunder over hele landet, Kunder inkluderer kommuner, fylkeskommuner, Statens Vegvesen, borettslag, veilag og andre private aktører osv.  Deres løsninger er i dag benyttet og installert på alt fra turstier, snarveier, brygger, havneområder, campingplasser, boligområder, lekeplasser, parker, mindre idrettsanlegg, bussholdeplasser, leskur osv.  Det som gjør deres løsninger unike er at de kan lyse opp mot 90 dager kun med indirekte sollys på standardinnstillinger. 

BTG Solenergi er med i lærlingeordningen og utdanner fagarbeidere i Logistikkfaget.

Bli bedre kjent med bedriften her: https://www.btgas.no

Å være lærling i østre Agder

STN+ er et medlemseid, tverrfaglig nettverk som skal styre og utvikle virksomheter i østre Agder gjennom kompetanseheving, kunnskapsdeling og samhandling med myndigheter, forskningsmiljøer og markedsaktører.

De har laget en del flotte filmer om lærlingene i deres medlemsbedrifter, du kan se dem her

Tekstilrensfaget

Tekstilrensfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen rens og vedlikehold av alle typer tekstiler. Faget skal bidra til å forlenge tekstilers levetid ved i størst mulig grad å opprettholde deres bruksegenskaper og utseende. Faget skal også bidra til å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet innen tekstilrens.

Opplæringen skal legge grunnlag for tekstilkunnskap og innsikt i ulike behandlingsprosesser. Videre skal opplæringen bidra til at lærlingen får innsikt i alt fra mottak og sortering av tekstiler til sluttkontroll og utlevering. Opplæringen skal også fremme lærlingens evne til å velge behandlingsmetoder, ta selvstendige beslutninger og kommunisere med kunder.

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen utvikler forståelse for drift og lønnsomhet i et renseri. Sikkerhetsforståelse og miljøbevissthet skal inngå i opplæringen. Videre skal opplæringen legge til rette for deltakelse og kunnskapsutvikling i et faglig fellesskap. Samarbeid med kollegaer og andre faggrupper skal inngå i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er tekstilrenser.

Først i Norge med Truck -og liftmekanikerfaget?

Vår medlemsbedrift Høyde Teknikk AS har vært med i arbeidsgruppen som har utformet det nye faget «Truck -og liftmekanikerfaget» og den er nå godkjent sentralt.

Bedriften var tidlig ute med å søke godkjenning som lærebedrift og har nå tegnet første lærekontrakt med en av sine faste ansatte. Han er tiltenkt å være faglig leder etterhvert, og da er det lærerikt å ha vært igjennom som lærling selv.

Til neste år er det ønskelig å få motivert ungdom som har vært igjennom skoleløpet til å søke læreplass i dette nye faget.

At Høyde Teknikk AS er første bedrift med både godkjenning og lærekontrakt i Agder er helt sikkert, og da sannsynlig også først ute nasjonalt.

Truck- og liftmekanikeren må kunne arbeide planmessig, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du må kunne kommunisere med kunder og kolleger. Du bør ha teknisk innsikt, gode fagkunnskaper og godt håndlag.

Arbeidsgruppen

Sentrale arbeidsoppgaver

Truck- og liftmekanikeren vedlikeholder og reparerer trucker og personlifter. Du jobber med:

 • søk og avdekking av feil og mangler på truck og lift
 • bruk av digitale styringer for motorikk og hydraulikk
 • vedlikehold på truck og lift
 • vedlikehold og reparasjon på blant annet bremsesystemer, understell, løftemekanismer og batteri og ladesystem
 • vedlikehold av dekk, felger og hjulutrusting 
 • feilsøking, reparasjon og vedlikehold på selvkjørende, fjernstyrte og robotiserte maskiner
 • arbeidsrapporter

Truck- og liftmekanikerfaget

Vg3 truck- og liftmekanikarfaget handlar om kontroll, feilsøking, vedlikehald og reparasjon av truckar og liftar med tilhøyrande utstyr. Faget skal vere med på å utvikle kompetansen lærlingane har i å halde ved like, reparere og kontrollere ulike maskiner, og førebu dei på å følgje utviklinga innanfor teknologi og alternative driftskjelder for truck og lift med tilhøyrande utstyr. Faget skal medverke til at samfunnet og arbeidslivet har mekanikarar som kan halde oppe kvaliteten og driftssikkerheita på truckar og personløftarar i dag og i framtida, og som sikrar miljøomsyn i dette arbeidet.

Vil du jobbe med drilling og subsea?

Nymo har lang erfaring fra design, innkjøp, konstruksjon, transport og installasjonstilsyn med offshoremoduler gjennom mer enn 4 tiår og har spesialkompetanse innen design og fabrikasjon av offshore borepakker. Det siste tiåret er mer enn et dusin borepakker designet og/eller produsert av Nymo. Vanligvis er disse modulene svært avanserte enheter, designet for de tøffeste miljøforholdene og underlagt de strengeste standarder, lover og forskrifter.

Selskapet har hovedkontor Grimstad, og med ytterligere fabrikasjonsanlegg i Arendal. Nymo ble etablert i 1946 og ble fullt oppkjøpt av Ugland -familien i 1956. Nymo er en hjørnesteinsbedrift i regionen med en arbeidsstyrke på mer enn 300 ansatte.

Nymo utdanner sammen med OTEK Agder lærlingene innen fagene:

 • CNC Maskineringsfaget
 • Industrimalerfaget
 • Industrimontørfaget
 • Industrirørleggerfaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Platearbeiderfaget
 • Stillasbyggerfaget
 • Sveisefaget

Bli bedre kjent med Nymo her: https://www.nymo.no/home

Å løfte ufaglærte ansatte til fagbrev

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Norsk Industri tilbyr digitale eksamensforberedende kurs innen flere fagområder.

Kursene inneholder interaktive moduler og innsendingsoppgaver, og kandidatene velger selv når de vil starte og hvilket tempo de vil gjennomføre i.

Idar Størseth fra Opplæringskontoret for teknologifag Sør i Trøndelag (OTEK) bruker læremidlene mot både lærlinger og praksiskandidater.

– OTEK Sør i Trøndelag bruker e-læringsverktøyet aktivt opp mot våre lærlinger og praksiskandidater. Det er viktig at lærlingene får en grunnleggende forståelse i aktuelle tema i hvert fag. E-læringsverktøyet gir et godt utgangspunkt for å fordype seg videre når de skal praktisere i bedriften. Har brukt temaene i produksjonsteknikkfaget mye i undervisning til praksiskandidater og lærlinger, og det gir dem god kunnskap og teknikker for å kunne ta gode valg og jobbe smartere i bedriften, sier han.

Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen.

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.