Forfatter: Joey

Først i Norge med Truck -og liftmekanikerfaget?

Vår medlemsbedrift Høyde Teknikk AS har vært med i arbeidsgruppen som har utformet det nye faget «Truck -og liftmekanikerfaget» og den er nå godkjent sentralt.

Bedriften var tidlig ute med å søke godkjenning som lærebedrift og har nå tegnet første lærekontrakt med en av sine faste ansatte. Han er tiltenkt å være faglig leder etterhvert, og da er det lærerikt å ha vært igjennom som lærling selv.

Til neste år er det ønskelig å få motivert ungdom som har vært igjennom skoleløpet til å søke læreplass i dette nye faget.

At Høyde Teknikk AS er første bedrift med både godkjenning og lærekontrakt i Agder er helt sikkert, og da sannsynlig også først ute nasjonalt.

Truck- og liftmekanikeren må kunne arbeide planmessig, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du må kunne kommunisere med kunder og kolleger. Du bør ha teknisk innsikt, gode fagkunnskaper og godt håndlag.

Arbeidsgruppen

Sentrale arbeidsoppgaver

Truck- og liftmekanikeren vedlikeholder og reparerer trucker og personlifter. Du jobber med:

 • søk og avdekking av feil og mangler på truck og lift
 • bruk av digitale styringer for motorikk og hydraulikk
 • vedlikehold på truck og lift
 • vedlikehold og reparasjon på blant annet bremsesystemer, understell, løftemekanismer og batteri og ladesystem
 • vedlikehold av dekk, felger og hjulutrusting 
 • feilsøking, reparasjon og vedlikehold på selvkjørende, fjernstyrte og robotiserte maskiner
 • arbeidsrapporter

Truck- og liftmekanikerfaget

Vg3 truck- og liftmekanikarfaget handlar om kontroll, feilsøking, vedlikehald og reparasjon av truckar og liftar med tilhøyrande utstyr. Faget skal vere med på å utvikle kompetansen lærlingane har i å halde ved like, reparere og kontrollere ulike maskiner, og førebu dei på å følgje utviklinga innanfor teknologi og alternative driftskjelder for truck og lift med tilhøyrande utstyr. Faget skal medverke til at samfunnet og arbeidslivet har mekanikarar som kan halde oppe kvaliteten og driftssikkerheita på truckar og personløftarar i dag og i framtida, og som sikrar miljøomsyn i dette arbeidet.

Vil du jobbe med drilling og subsea?

Nymo har lang erfaring fra design, innkjøp, konstruksjon, transport og installasjonstilsyn med offshoremoduler gjennom mer enn 4 tiår og har spesialkompetanse innen design og fabrikasjon av offshore borepakker. Det siste tiåret er mer enn et dusin borepakker designet og/eller produsert av Nymo. Vanligvis er disse modulene svært avanserte enheter, designet for de tøffeste miljøforholdene og underlagt de strengeste standarder, lover og forskrifter.

Selskapet har hovedkontor Grimstad, og med ytterligere fabrikasjonsanlegg i Arendal. Nymo ble etablert i 1946 og ble fullt oppkjøpt av Ugland -familien i 1956. Nymo er en hjørnesteinsbedrift i regionen med en arbeidsstyrke på mer enn 300 ansatte.

Nymo utdanner sammen med OTEK Agder lærlingene innen fagene:

 • CNC Maskineringsfaget
 • Industrimalerfaget
 • Industrimontørfaget
 • Industrirørleggerfaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Platearbeiderfaget
 • Stillasbyggerfaget
 • Sveisefaget

Bli bedre kjent med Nymo her: https://www.nymo.no/home

Å løfte ufaglærte ansatte til fagbrev

Både for den enkelte ansatt og bedriften, vil fagbrev være et kvalitetsstempel og en viktig investering. Bedriften sikres kvalitet i alle ledd og stiller langt sterkere i den økende konkurransen. Norsk Industri tilbyr digitale eksamensforberedende kurs innen flere fagområder.

Kursene inneholder interaktive moduler og innsendingsoppgaver, og kandidatene velger selv når de vil starte og hvilket tempo de vil gjennomføre i.

Idar Størseth fra Opplæringskontoret for teknologifag Sør i Trøndelag (OTEK) bruker læremidlene mot både lærlinger og praksiskandidater.

– OTEK Sør i Trøndelag bruker e-læringsverktøyet aktivt opp mot våre lærlinger og praksiskandidater. Det er viktig at lærlingene får en grunnleggende forståelse i aktuelle tema i hvert fag. E-læringsverktøyet gir et godt utgangspunkt for å fordype seg videre når de skal praktisere i bedriften. Har brukt temaene i produksjonsteknikkfaget mye i undervisning til praksiskandidater og lærlinger, og det gir dem god kunnskap og teknikker for å kunne ta gode valg og jobbe smartere i bedriften, sier han.

Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, har bredere kompetanse, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å henge med i konkurransen.

Kursene kan tas som selvstudium, men det mest optimale er at en gruppe av kandidater kjører et samlet løp, og bedriften organiserer støtteundervisning/samlinger for deltakerne.

Tratec Teknikken er en av regionens ledende leverandører av elektro, rør og klimatekniske løsninger.

Tratec Teknikken er en av regionens ledende leverandører av elektro, rør og klimatekniske løsninger. Deres tjenester strekker seg fra stikkontakten på kjøkkenet til store komplekse industri-installasjoner, både innenfor og utenfor våre landegrenser. Bedriften har 120 ansatte og er selvfølgelig en del av lærlingeordningen.

OTEK Agder samarbeider med Tratec Teknikken om å utdanne lærlinger innenfor Industrirørleggerfaget. Her kan du forvente deg mange spennende utfordringer innenfor et stort og komplekst fagfelt. 

Bedriften har både store og små prosjekter primært i Agder, men også utenfor regionens grenser.

Bli bedre kjent med bedriften her: https://www.tratec.no

Vil du jobbe hos Sørlandets største maskinforretning?

T.O. Slettebøe er Sørlandets desidert største maskinforretning med over 75 års erfaring.

Bedriften holder til i Sørlandsparken like utenfor Kristiansand og lagerfører et svært bredt sortiment til industrien på Agder.

De har også Industrimontører som monterer brannvernutstyr og utfører periodisk vedlikehold og kontroll av dette.

De utdanner lærlinger i Industrimekanikerfaget, Industrimontørfaget og Logistikkfaget.

Bli bedre kjent med bedriften her: https://www.sletteboe.no

Båtinteressert?

Randesund Båtsenter AS driver sjørettet virksomhet i forhold til reparasjon av fritidsbåter med hovedvekt på plastreparasjoner, mekanisk arbeid, vedlikehold og opplag av båter.

Randesund Båtsenter er et båtverksted som tilbyr tjenester innen flere områder. De utfører blant annet reparasjoner på skrog, service og motorreparasjoner, installasjon/montering/oppgradering av tilleggsutstyr som thrustere o.l. 

De har et eget verksted for skrogskader og et eget mekanisk verksted. De har også et flott kaiområde med god plass og med egen kaikran, samt egen opplagshall for båtopplag. 

Bedriften er med i lærlingeordningen og utdanner fagarbeidere i Komposittbåtbyggerfaget og Polymerkomposittfaget.

Bli bedre kjent med bedriften her: https://www.baatsenteret.no

Høyteknologisk presisjon innen platearbeid

Sør Stål har spesialisert seg på platebearbeiding, med hovedvekt på skjæring, stansing og knekking. De klipper, knekker, stanser, laserskjærer og vannskjærer plater i ulike typer materialer. I tillegg har de en avdeling for sammenstilling, sveising og rørbearbeiding. Typiske materialer de jobber med er ulike typer stål og metaller som aluminium, men de bearbeider også tre, fliser, plast og gummi.

Bedriften tar imot lærlinger i CNC maskineringsfaget og platearbeiderfaget.

Sør-Stål AS er lokalisert på Mjåvann industriområde, mellom Kristiansand og Søgne. Produksjonen utføres i et vel tilrettelagt miljø for å drive med høyteknologisk presisjon innen platebearbeiding. Kombinasjonen av effektive maskiner og deres dyktige medarbeidere gjør at bedriften fremstår som en allsidig kvalitetsleverandør til norsk industri.

Bli bedre kjent med bedriften her: http://www.sor-staal.no

Celsa Steel Service leverer armeringsprodukter, tjenester og betongtilbehør til den norske byggeindustrien.

Celsa Steel Service er en del av det spanske konsernet Celsa Group med hovedkontor i Barcelona. Celsa Group er en av Europas største stålprodusenter med flere stålverk i Europa og med salgskontorer i hele verden.

På produksjonsavdelingen avdelingen i Kristiansand tar de villig imot lærlinger i produksjonsteknikkfaget. Her kan du lære mer om effektiv produksjon og bruk av CNC maskiner.

Bedriften er lokalisert med produksjonsenheter på følgende steder: Kristiansand, Oslo, Drammen, Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø.

Bli bedre kjent med bedriften her: https://celsa-steelservice.no

Liker du chips, produksjon og automasjon?

Sørlandschips er en av Norges største, og beste! chipsprodusenter. Produksjonsanlegget ligger på Mjåvann i Kristiansand kommune. Potetene leveres oftest fra gårder på Sør- eller Østlandet eller Danmark. Bedriften eies av Scandza AS, men ble i sin tid etablert av kristiansandere.

Bedriften har topp moderne produksjonsutstyr og kan tilby mange spennende utfordringer til deg som lærling!

De utdanner lærlinger i Automatiseringsfaget og produksjonsteknikkfaget. Kanskje er dette din neste arbeidsplass?