Kategori: Artikkel

Qmatec Drilling AS i Åmot satser nå 105 millioner

ÅMOT: Qmatec Drilling AS i Åmot satser nå 105 millioner kroner på et nytt bygg, 36 meter bredt og 120 meter langt. Høyden er likevel det viktigste.

Jarle Pedersen

Hjørnesteinsbedriften, antakelig den mest betydningsfulle i Vinje og regionen, har vokst ut av dagens lokaler – etter en rekke påbygninger de siste 50 årene.

En av de viktigste oppdateringene i det nye bygget vil være en ny kran. Dagens kran har en kapasitet på kun fire tonn, den nye kan løfte 30 tonn.

Qmatec Drilling har produsert borerigger siden 1966, da selskapet het Nemek. I dag spesialiserer bedriften seg på å bygge rigger som primært brukes til vannboring, energiboring og fundamentering, enten det skal bores vertikalt eller horisontalt.

Onsdag var det kakefest i produksjonslokalene – da var det 100 prosent klart at finansieringen av nybygget var i orden. Innovasjon Norge har gitt 45 millioner i diverse lån og tilskudd, mens Vinje kommune har kjøpt aksjer i Qmatecs eiendomsselskap til en verdi av 25 millioner kroner. Resten finansieres gjennom egne midler og ytterligere banklån.

Formidabel vekst

Det er Kjell Arne Grønås som er hovedeieren i Qmatec Drilling – han sitter i dag på 83,5 prosent av aksjene. Sammen med daglig leder Tor Olav Kyrkjebø har han lagt en plan på at de nye produksjonslokalene skal stå ferdig i løpet av første kvartal 2025.

– Prosjektet har en totalramme på 105 millioner kroner. Hovedproduktet vårt er boremaskiner for entreprenørbransjen, men vi leverer også maskiner til fundamentering av jernbaner. I Norge og Sverige har vi også service og ettermarkedet på maskinene, sier Grønås.

Grønås sier Qmatec de siste årene har opplevd en formidabel vekst, i snitt 15 til 20 prosent hvert år. Dagens lokaler og påbygg begynner å bli upraktiske og for små.

– Alt blir bare større og større ettersom vi utvikler oss og kommer inn på markeder i utlandet. Vi produserer i dag utstyr som veier 60 tonn, mens krankapasiteten vår er på fire tonn. Det betyr at vi i dag må jobbe litt tungvint for å få dette til. I tillegg er maksimal takhøyde åtte meter, mens noen boremaskiner er 12 meter høye – inntrukket. Det betyr at vi må montere maskinene ute for å ferdigstille dem, sier Kyrkjebø.

Det nye bygget blir 36 meter bredt, 120 meter langt (4320 kvadratmeter grunnflate) og vil ha varierende takhøyde, men 15 meter på det maksimale. I tillegg blir det tre etasjer med kontorer og møterom. Vinteren 2025/2026 kan altså alt av monteringsarbeid skje innendørs.

Boreriggene som produseres på Åmot varierer i pris etter formål og størrelse, men koster vanligvis mellom tre og 10 millioner kroner per stykk.

Kan bli 70 ansatte

Det gamle bygget til Qmatec skal leies ut seksjonsvis til andre bedrifter som har plassbehov når Qmatec flytter ut. Det er et stort behov for tilgjengelige bedriftslokaler i Vest-Telemark.

Opparbeidelsen av tomta der nybygget skal stå er allerede i full gang, og ligger mellom 500 og 600 meter i luftlinje fra dagens hovedsete.

– I dag har vi 45–46 årsverk ansatt i Qmatec, en økning på rundt 15 årsverk de siste fem årene. Omsetningen har økt fra 60 millioner kroner til 160 millioner i 2023. Dette er hovedårsaken til at vi bygger nytt. Vi har rett og slett møtt veggen i dagens lokaler. Vi ser for oss at vi skal kunne øke produksjonskapasiteten to til tre ganger dagens i de nye lokalene, sier Kyrkjebø.

– Vi jobber aktivt med å komme inn i nye markeder i utlandet – England er et sted vi har lagt ned mye ressurser i – slik at vi er forberedt på å ta ut veksten når det nye produksjonslokalet står ferdig, sier Grønås.

– Da vi dimensjonerte nybygget tok vi høyde for at vi på sikt kan bli 70 ansatte, sier Kyrkjebø.

Mer effektive

I dag lagrer Qmatec råvarene sine «litt her og litt der», fordelt på en rekke lager. Det gjør at man mister litt kontroll over hva man har og ikke har av deler. Selskapet har ifølge eget arkiv over 40 000 deler de må ha oversikt over.

– Det er den interne logistikken som kommer til å bli den store effektiviseringen for Qmatecs del. Teller man kvadratmeter på det gamle og det nye bygget er det ikke så stor forskjell, men logistikken blir helt annerledes.

– Vi kommer til å få en vanvittig mer effektiv produksjon, sier Grønås.

– Hva slags ansatte trenger dere fremover?

– I dag har vi ansatt lakkerere, sveisere, platearbeidere, industrimekanikere, anleggsmekanikere, bilmekanikere, automatikere, elektrikere og maskiningeniører. Det unike her er at vi stort sett har alle under ett tak. I utlandet er denne type produksjon mer spredt, sier Kyrkjebø.

Grunnen til at man har egne lakkerere er at Qmatec tilbyr å male maskinene i kjøperens egne firmafarger. Det er det ikke så mange som gjør.

– Det vi er mest kjent for i markedet er likevel kort leveringstid. Vi ligger på rundt halve leveringstiden til våre konkurrenter. Dette skjer fordi vi har kompetansearbeidsplasser og fagarbeidere, sier Grønås.

Han sier Qmatec også satser mye på lærlinger. De siste tre årene har de hatt inne mellom tre og fem lærlinger i året.

Både Grønås og Kyrkjebø skryter av Vinje kommune og hvordan byggesaken og aksjekjøpet har blitt gjennomført.

– Næringssjefen har gjort en fantastisk jobb for å legge ting til rette. Rådmannen har fulgt opp og teknisk etat har jobbet kvelder og helger for å bli à jour i prosessen. Ordføreren har stått på og både formannskap og kommunestyre har banket ting igjennom og vært positive. Dette er helt unikt i kommunal sammenheng, spør du meg, sier Grønås.

Yrkesmesse Kragerø Videregående skole

God innsats fra to av våre lærlinger på messen.

Det var rekordbesøk med 450 besøkende til yrkesmesse som ble arrangert ved Kragerø Vidg skole. Otek fikk profilert seg og det var mange nyskjerrige ungdommer fra 9-10 klasse som besøkte vår stand.

Andrea (20) er fersk lærling i det helt nye faget: – Jeg har blitt veldig godt tatt imot

NY JOBB: Andrea Rikarda Forsberg-Hansen (20) trives etter en måned som lærling på verkstedet til Hybeko.

SKIEN: Andrea Rikarda Forsberg-Hansen (20) har startet som lærling for å bli truck- og liftmekaniker hos Hybeko. Bedriften har jobbet med å få innført faget i 10–12 år.

– Det var et helt nytt lærefag fra i fjor og det er noe vi har jobbet med de siste 10–12 årene. Det har vært en lang prosess, men endelig er vi i mål, sier Magne Forland.

Hybeko-grunnleggeren har vært med på å lage læreplanen for truck- og liftmekanikerfaget.

– Jeg har brukt fritiden på det, så det har gått noen kvelder og helger, sier Forland.

Mye å sette seg inn i

For en måneds tid siden tok Hybeko inn Andrea Rikarda Forsberg-Hansen fra Brevik i den første lærlingplassen som truck- og liftmekaniker. Hun har tidligere hatt to skoleår på VG1 teknikk og industriell produksjon (TIP) og VG2 industriteknologi.

– Jeg har blitt veldig godt tatt imot. Det er mye å sette seg inn i, men jeg får god hjelp, sier Forsberg-Hansen, som nå bor på Tollnes.

Hun skal ta et lærlingløp på to år og tre måneder, og vil være ferdig med fagbrevet i årsskiftet 2025/2026.

Bamble Videregående nye skole for yrkesfag, offisielt åpnet 23.08.23

Elevene stortrives i nye lokaler og har fått mye nytt utstyr. Verkstedlokalene er lagt opp så en kan ha undervisning i programfagene i verkstedet, dette mener en skal være mer motiverende enn å sitte i ett klasserom. OTEK Telemark deltok på åpningen og fikk være med på omvisning i flotte nye lokaler for forskjellige yrkesfag. Det har vært stor innsøking til TEK og det er derfor utvidet med en plass fra 15 til 16 elever, fordelt på fire klasser.

To av elevene foran en ny CNC maskin

Jesada, CNC lærling ved Ebitech AS

Jesada synes CNC faget er utfordrende og lærerikt, det er ikke bare å trykke på en knapp som mange tror. Her må en velge materialer, forstå tegninger, forhåndsprogrammere og velge riktig verktøy til jobben. Bare det å spenne opp arbeidsstykket krever trening og erfaring. I tillegg så er det mange forskjellige oppgaver knyttet til hvert enkelt produkt, sjekk av måletoleranser med ulike måleverktøy og utfylling av dokumentasjon. Jesada angrer ikke på valg av lærefag og anbefaler faget til ungdommen.

Hydraulikk kurs OTEK Telemark

24 lærlinger har gjennomgått hydraulikk kurs hittil i 2023, der er det både teori og praksis. OTEK Telemark har investert i hydraulikk enhet med formål for kursing.

Praksis er alltid gøy.

Karrieredager 2022

7. og 8. september deltok OTEK Nordmøre og Romsdal på Karrieredagene i Molde. 10.klassingene fra skolene i regionen deltok og fikk teste teknologifag.no inspiratoren, prate med oss om karrieremuligheter og hvor spennende teknologi- og industrifag (TIF) er. En vellykket dag!

Vi prøver også å nå ungdommene i sosiale medier. Du kan derfor følge oss på Instagram.

ÅPEN SKOLEDAG NOME

Flere av våres medlemsbedrifter stilte med stand

PON Equipment
Aarsleff
Bandak AS
Prøving av VR briller

Besøk fra Rjukan vgs, TEK klassen.

Elevene besøkte Opplæringssenter for yrkesfag, og to bedrifts besøk, KSM AS,SPOT AS. Gode opplevelser og prøving av Tig sveising.

Besøk hos SPOT AS