Forfatter: ams

Ny kunnskap hele livet

Utvikling og endring har blitt det normale noe som stiller krav til livslang læring. Den utdanningen du tar som ung må oppdateres og utvikles gjennom hele livet. Det kan være at du må tilegne deg helt ny kunnskap eller bygge på den du har. Derfor finnes det flere løsninger for å ta fagbrev når du er voksen.  

Opplæringskontor

Opplæringskontoret bistår deg som lærling og lærebedrift, som sørger for at gjennomføring og oppmelding av fagprøve skjer.

Y-veien

Y-veien står for «yrkesveien», og er et tilbud ved noen høyskoler og universiteter til deg som har yrkesfaglig utdanning, men som ikke har generell studiekompetanse. Y-veien forutsetter at du har relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse. Visse studier krever også minst 12 måneder relevant praksis.

Les mer om  Y-veien her.

Påbygg til generell studiekompetanse

Etter endt læretid kan du søke påbygg som gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høyskoler og universiteter. For opptak til visse studier kreves spesiell studiekompetanse, med fordypning i matematikk og/eller andre realfag.

Forny kunnskapen din

Alle fag er i endring og du vil alltid blir utfordret på å utvikle ny kompetanse

Vurdering

Vurderingskriterier skal være kjent for kandidaten ved prøvens start

Karakterskala

Meget godt bestått

Bestått

Ikke bestått

Ved ikke bestått skal det lages en tilleggsprotokoll som begrunner vurderingen

Prøvenemnd

Offentlig oppnevnt organ som utarbeider opplegg for, og bedømmer fag- og svenneprøver. Den består av fagarbeidere som frikjøpes av fylkeskommunen for å gjennomføre og vurdere fag- og svenneprøver

Lærekontrakt som voksen

Du kan signere lærekontrakt uavhengig av alder. Kravet er at du innen oppmelding ti fagprøve, må ha bestått alle fellesfag og 5 timers skriflig teorieksamen i lærefaget.

Du kan gå i din ordinære stilling og ha lærekontrakt i tillegg.