Forfatter: ams

Fagprøvens 4 deler

Planlegging

Lag en timeplan og begrunn valgene dine

Gjennomføring

Jobb etter den timeplanen du har laget samtidig som du tar høye for uforutsette ting

Dokumentasjon

Lag en rapport over eget arbeid med tekst og bilder

Vurdering

Beskrive eventuelle endringer og hva du er fornøy og mindre fornøyd med.

Lengde på fagprøven variere fra fag til fag. Læreplan for vg3 opplæring i bedrift angir lengden på fagprøven i ditt fag.

Dette kan du forberede på forhånd

Det er enkelte ting du kan ha klart før første dag av fagprøven. Etter informasjonsmøtet med prøvenemnda kan du:

  • Organisere dokumentasjonen din fra læretiden
  • Lag din egen mal for den skriftlige delen av fagprøven
  • Klargjøre skjema for fremdriftsplanen

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Fagbrev på jobb skal være en mer fleksibel vei mot fag- og svennebrev uten at kravet til kompetanse hos de som avlegger fagprøven reduseres. Voksne får her mulighet til å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid.

Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring.

Fylkeskommunene har ikke plikt til å tilby fagbrev på jobb. Ta kontakt med fagopplæringsavdelingen i fylkeskommunen der du bor eller et opplæringskontor for å høre hva de kan tilby.

Enorm pågang av voksne som ønsker fagbrev

Opplæringskontoret for Teknologifag i Agder (OTEK Agder) har stor pågang av voksne arbeidstakere i våre medlemsbedrifter som ønsker å synliggjøre sin kompetanse med et fagbrev.

En av bedriftene som nå legger til rette for et stort kompetanseløft er KITRON AS, som har tilhold på Staubø i østre del av Agder. Bedriften har gjort store investeringer i automatisering og robotisering, og faget Produksjonsteknikk passer svært godt inn i deres produksjon.


Over 50 ansatte i bedriften har ønske om å ta et fagbrev i produksjonsteknikkfaget. Mange av dem har lang fartstid i bedriften og mye erfaring fra produksjonslinja. Allikevel er det mye som må trenes på for å være klar til å gjennomføre fagprøve. OTEK Agder og bedriften samarbeider tett for å legge til rette for god opplæring, og kartlegging av kandidatene er allerede i gang for å kunne skreddersy opplæringsløp for den enkelte. 

Spesielt er det fokus på ordningen Fagbrev på jobb. Denne ordningen er opprettet for at voksne arbeidstakere skal få enda bedre muligheter til å formalisere sin kompetanse – nær sagt uansett bakgrunn. Med god hjelp og veiledning fra opplæringskontoret og fylkeskommunen blir gjennomføring av opplæringen trygg og forutsigbar for kandidatene. Fagbrev på jobb leder til et fullverdig fagbrev, akkurat som for andre lærlinger.

Ny medlemsbedrift hos OTEK

Salaks AS er et helintegrert lakseoppdrettsselskap hjemmehørende i Salangen kommune i Troms fylke. Selskapet ble grunnlagt i 1985 og eies lokalt. Salaks AS har i dag fem matfiskkonsesjoner, og er tildelt en grønn konsesjon. Selskapet har åtte lokaliteter for produksjon av matfisk, lokalisert i Salangen, Lavangen, Harstad, Sørreisa og Dyrøy kommune. Salaks AS har også eget slakteri i Rotvik i Salangen kommune. Selskapet har i dag ca. 75 ansatte, og en samlet produksjon som utgjør nær 9000 tonn per år.

https://www.salaks.no/salaks-as

Jenter i industrien

Etter 2 år i lære tok Ane sitt første fagbrev som Industrimekaniker ved Finnfjord AS. Det var i 2018. Hun fikk tilbud om jobb i bedriften og fikk en avtale om å begynne i lære for å ta fagbrev nr 2, i Industrirørleggerfaget. Ble gravid, fikk ei jente, tok fødselspermisjon, kom tilbake, tok resten av læretida og avla fagprøve nr to i år. Det står det respekt av!

Finnfjord AS

Mohammed Jaly er lærling i Industrimekanikerfaget på Finnfjord AS

– Hvorfor ville du ta fagbrev som Industrimekaniker, Jaly?

– Jeg hadde bakgrunn fra faget fra hjemlandet mitt, Sudan. Og jeg trives veldig godt i dette faget etter å ha vært lærling i litt over 1 år.

Hvordan opplever du det å være lærling?

– Jeg kommer inn i arbeidslivet og får erfaring fra de andre fagarbeiderne jeg jobber sammen med.

Finnfjord AS

Rekruttering og formidling 2021

OTEK Opplæringskontoret for teknologifag sør i Trøndelag ønsker derfor å se på muligheter for å tilrettelegge på digitale plattformer, slik at god og nyttig informasjon kommer ut til elevene.

Det vil si at det blir speed date med elevene på teams, hvor elevene får øvd seg på å frem-

snakke seg selv i en relativt formell situasjon, slik at de er best mulig skikket til å søke læreplass.

Vi ønsker også å tilrettelegge for et digitalt forum med et knippe bedrifter som står til disposisjon for å svare på spørsmål fra elevene. Samt at lærebedrift kan komme med viktig informasjon

Læreplassplakaten vil vi fortsette med. Dette er en plakat der det står navn på bedrift, og hvilket fag de har ledig læreplass i. Plakatene vil bli hengt opp på videreskolene i Trondheim, slik at elevene selv kan se mulighetene og forberede seg på å kunne sende søknad til lærebedrift.

Norskundervisning for fremmedspråklige lærlinger

Vi ser også at fremmedspråklige har vanskelig for å følge med i undervisningen på våre kurs og dermed stryker på testene.

OTEK har derfor startet et prøveprosjekt for å fremme språket til disse lærlingene.

Det er veldig praktisk rettet mot læreplaner, faguttrykk og tegningsforståelse.

Vi har nå startet med fire lærlinger, alle disse har samme læreplan. Dette er en skikkelig motivert gjeng.  

Dette blir nok å finne veien mens vi går, og evaluere etter at vi har gjennomført undervisningen på 32 timer.

Håper vi kan bidra sånn at bedriftene våre kan satse på fremmedspråklige lærlinger, for flinke til å jobbe, det er de!